Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Simulační prostředí pro fyzikální experimenty
Thesis title in thesis language (Slovak): Simulační prostředí pro fyzikální experimenty
Thesis title in Czech:
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Author:
Guidelines
1. Rešerše simulačních systémů např. Interactive Physics, Easy Java simulations, aj.
2. Problematika virtuálních a vzdálených fyzikálních experimentů
3. Seznámit se stručně s fyzikální problematikou (experiemtny z mechaniky a kvantové fyziky)
4. Navrhnout a implementovat simulační prostředí (např.v Java)
5. Realizovat v navrhnutém simulačním prostředí konkrétní simulace např. z mechaniky, či kvantové fyziky
References
dle pokynů vedoucího diplomové práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html