Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzikální toulky Českou republikou
Thesis title in Czech: Fyzikální toulky Českou republikou
Thesis title in English: Physics Teacher's Guide to the Czech Republic
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: Mgr. Jakub Jermář
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.02.2008
Date of assignment: 20.02.2008
Advisors: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Guidelines
1. Zmapovat existující zdroje, zejména již publikované fyzikální a astronomické procházky, náměty na exkurze
2. Vyhledat historicky a fyzikálně zajímavá místa v České republice (kromě Prahy)
3. Z nalezených míst vybrat ta, která jsou vhodná k exkurzím s ohledem na potřeby školních výletů
4. Dle možností ověřit v terénu, zmapovat cesty, pořídit fotodokumentaci
5. Vytvořit dokumentaci pro průvodce (učitele) a pracovní listy pro účastníky (studenty)
6. Publikovat práci na FyzWebu
References
Kraus I.: Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Akademia, Praha 2004.
Kraus I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Akademia, Praha 2000.
Hora-Hořejš P.: Toulky českou minulostí 2-9. Práce-Via Facti, Praha 1991-2002.
Tuček J.: Meteority a jejich výskyty v Československu. Academia, Praha.
Špůrek M.: Promluví menhiry? Říše hvězd 12/1985.
studijní a propagační materiály muzeí, hvězdáren a dalších institucí
a další dle doporučení vedoucího diplomové práce
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvořit průvodce fyzikálními pamětihodnostmi a zajímavými místy České republiky. Průvodce bude primárně cílen na potřeby školních výletů a exkurzí. Součástí práce budou písemné popisy jednotlivých zajímavých míst dané lokality, stručné popisy jejich historie, přehledové mapky, pracovní listy pro žáky a studenty a další materiály. Práce bude publikována též v elektronické podobě na popularizačním serveru FyzWeb a bude tak trvale k dospozici široké veřejnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html