Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzikální experimenty ve virtuální laboratoři
Thesis title in Czech: Fyzikální experimenty ve virtuální laboratoři
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Author:
Guidelines
Simulace a modelování přinášejí do výuky fyziky nové podněty. Máme možnost experimentovat virtuálně! Simulace v programech MatLab, Simulink aj. jsou pro začátečníka složité. Cílem diplomové, či bakalářské práce je připravit některé modely fyzikálních experimentů v prostředí Flash, či Java. Počátečním cílem je tvorba samostatných apletů k jednotlivým experimentům. Cílem, spíše diplomové práce, je vytvoření stavebnicového systému apletů pro univerzální tvorbu fyzikálních apletů.
Konkrétním výstupem by byla sbírka reálných experimentů, ke kterým by se vztahovala sbírka virtuálních experimentů.
Jedná se o atraktivní a progresivní diplomovou práci. Očekáváni jsou pouze studenti bystří a pracovití.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html