Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Populační vývoj ve Švédsku a Norsku na úrovni regionů NUTS2
Thesis title in Czech: Populační vývoj ve Švédsku a Norsku na úrovni regionů NUTS2
Thesis title in English: Population development in Sweden and Norway at NUTS2 regional level
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Author: hidden - signed in
Date of registration: 15.10.2023
Preliminary scope of work
Porovnání vývoje základních složek populačního vývoje a struktur obyvatelstva na úrovni regionů NUTS 2.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html