Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Paralelní XML parsing
Thesis title in Czech: Paralelní XML parsing
Thesis title in English: Parallel XML parsing
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2008
Date of assignment: 14.11.2008
Date and time of defence: 02.02.2010 00:00
Date of proceeded defence: 02.02.2010
Reviewers: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
XML parsing je poměrně známá a prozkoumaná oblast. Techniky a algoritmy využívané v XML parsování jsou však obvykle sériové. V poslední době s vývojem technologií výroby CPU se však začínají objevovat procesory s více jádry a je zapotřebí upravit algoritmy pro plné využití těchto více jader.

Cílem této práce je prozkoumat možnosti paralelního XML parsování, implementovat XML parser pomocí nějaké dobře škálovatelné technologie (OpenMP, MPI) a experimentálně ověřit zrychlení a škálovatelnost navrženého řešení.
References
Reinders J.: Intel Threading Building Blocks, O'Reilly Media, 2007, ISBN 0-596-51480-8
Mattson T.G., Sanders B.A., Massingill B.L.: Patterns for Parallel Programming, Pearson Education, 2005, ISBN 0-321-22811-1
Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition), http://www.w3c.org
The Parallel XML Parser for Multicore Systems, http://www.extreme.indiana.edu/multicore/pxp.htm
OpenMP, http://www.openmp.org
MPI, http://www.mpi-forum.org
Preliminary scope of work
XML parsing je poměrně známá a prozkoumaná oblast. Techniky a algoritmy využívané v XML parsování jsou však obvykle sériové. V poslední době s vývojem technologií výroby CPU se však začínají objevovat procesory s více jádry a je zapotřebí upravit algoritmy pro plné využití těchto více jader.

Cílem této práce je prozkoumat možnosti paralelního XML parsování, implementovat XML parser pomocí nějaké dobře škálovatelné technologie (OpenMP, MPI) a experimentálně ověřit zrychlení a škálovatelnost navrženého řešení.
Preliminary scope of work in English
XMl parsing is well-known and examined research area. Techniques and algorithms used in XML parsing are usually serial. Recently with CPU production technology development multi-core processors are widely available. Serial algorithms should be re factored for full exploitation of multi-core.

The goal of the thesis is exploration of parallel XML parsing. Prototype implementation of parallel XML parser should be implemented using some well-known scalable technology (OpenMP, MPI). Experimentally check proposed solution speedup and scalability.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html