Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Grafický engine pro FPS
Thesis title in Czech: Grafický engine pro FPS
Thesis title in English: Graphical engine for FPS
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2007
Date of assignment: 09.11.2007
Date and time of defence: 21.06.2010 00:00
Date of proceeded defence: 21.06.2010
Reviewers: RNDr. Tomáš Plch, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Význam herního průmyslu v posledních letech výrazně stoupá se vzestupem obratu v tomto odvětví. Jedním z nejoblíbenějších žánrů her je tzv. FPS, u které je základem úspěchu kvalitní grafický engine. Dalším důležitým faktorem úspěchu je umělá inteligence nepřátel a interaktivnost objektů ve hře.

Cílem práce je prozkoumat současné technologie používané v tomto odvětví a navrhnout grafický engine vhodný pro tvorbu FPS. Součástí návrhu bude i prostředí pro podporu umělé inteligence a interaktivnosti prostředí. Navržený engine bude demonstrován na konkrétní hře.
References
F.D.Luna: Introduction to 3D Game Programming with Direct X 9.0c: A Shader Approach (Wordware Game and Graphics Library)
V.Young: Programming a Multiplayer FPS in DirectX (Game Development Series)
Ch.Ericson: Real-Time Collision Detection (The Morgan Kaufmann Series in Interactive 3-D Technology)
M.Buckland: Programming Game AI by Example
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html