Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Ladící prostředí pro Windows
Thesis title in Czech: Ladící prostředí pro Windows
Thesis title in English: Debugger for Windows
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2007
Date of assignment: 09.11.2007
Date and time of defence: 24.06.2008 00:00
Date of proceeded defence: 24.06.2008
Reviewers: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Jedna z vývojových fází softwarového díla je fáze ladění. Pro tyto účely se používají specializované programy nazývané debuggery.

Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupné ladící prostředky pro OS Windows na platformě x86. Na základě této analýzy pak provést pilotní implementaci, která bude splňovat požadavky kladené na dnešní debuggery, zejména podpora ladění více vláken, podpora SIMD instrukcí, apod. Samozřejmostí jsou funkce obvyklé u debuggerů, např. ladící body včetně podmínek, zobrazení dostupných ladících informací ze zdrojového kódu.
References
[1] Zemánek J. Cracking bez tajemství. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002.
[2] Matoušek D. C++ Builder, vývojové prostředí, 1.díl. 3. rozš. vyd. Praha: BEN tech. lit., 2002.
[3] Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
Volume 2A: Instruction Set Reference, A-M <http://www.intel.com/design/processor/manuals/253666.pdf>.
[4] Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
Volume 2B: Instruction Set Reference, N-Z <http://www.intel.com/design/processor/manuals/253667.pdf>.
[5] The Netwide Assembler: NASM <http://www.csee.umbc.edu/help/nasm/nasmdoc.txt>
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html