Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Řešení CSP s podporou MCTS
Thesis title in Czech: Řešení CSP s podporou MCTS
Thesis title in English: Solving of CSP with MCTS
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: RNDr. Jan Hric
Author:
Guidelines
bude upřesněno
References
Sylvain Gelly, Yizao Wang, Rémi Munos, Olivier Teytaud: Modification of UCT with
patterns in Monte-Carlo Go. TR 6062, INRIA, France, 2006

Sylvain Gelly, David Silber: Combining online and offline knowledge in uct, Proc.
ICML'07, ACM, New York, NY, USA, pp. 273-280
Preliminary scope of work
Metody založené na Monte Carlo Tree Search se uplatnili při vývoji programů pro počítačové go, t.j. pro hru dvou hráčů. Cílem práce je zjistit, zda lze tyto metody s výhodou aplikovat na "hru" jednoho hráče, teda řešení CSP (Constraint Satisfaction Problems) na konečných doménach, ať už v existenční nebo optimalizační variantě.

Varianty:

Dále/vedle je možné zkoumat, jak tuto metodu sloučit s jinými známými metodami a/anebo heuristikami pro řešení problémů, ať z hlediska implementace sloučení anebo synergického výsledku sloučení.

Které techniky (a jak) lze aplikovat na některý konkrétní (optimalizační) problém.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html