Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
NMR relaxace jader 1H v glycerolu
Thesis title in Czech: NMR relaxace jader 1H v glycerolu
Thesis title in English: NMR Relaxation of 1H Nuclei in Glycerol
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.11.2007
Date of assignment: 05.11.2007
Date and time of defence: 16.09.2008 00:00
Date of electronic submission:16.09.2008
Date of proceeded defence: 16.09.2008
Reviewers: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Studium literatury ([1], [2]) týkající se principů metody jaderné magnetické rezonance (NMR).
2. Naučit se samostatně obsluhovat spektrometr NMR. Zvládnout metodiku měření relaxačních dobb spin-mřížkové (T1) a spin-spinové (T2) relaxace.
3. Změřit relaxační doby T1 a T2 v systému vzorků glycerolu ředěného deuterovanou vodou (D2O). Pro stejný systém vzorků změřit dynamickou viskozitu.
4. Zpracovat a interpretovat naměřená data s cílem posoudit vliv intermolekulárních interakcí.
References
[1] J.Englich, J.Pilař, B.Sedlák: Experimentální metody biofyziky II., skriptum MFF UK, SPN Praha 1983
[2] C.P.Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1978
[3] N.Blombergen, E.M.Purcell, R.V.Pound: Relaxation Effects in NMR Absorbtion, Phys. Rev. 73, p.679, (1948)
Preliminary scope of work
V klasické práci [3] byla studována spin-mřížková NMR relaxace jader 1H v bezvodém glycerolu v závislosti na telotě. Byla nalezena typická závislost relaxační doby T1 na korelační době stanovené z podílu viskozity a teploty. Relaxační proces má dvě hlavní složky dané intermolekulární a intramolekulární dipól-dipólovou interakcí. Jejich podíl však nebyl v práci [3] oddělen. Studiem závislosti relaxačních dob na koncentraci glycerolu ředěného D2O bude možno podíl obou příspěvků posoudit.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html