Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Vyuziti laseru pri testovani polovodicovych detektoru
Thesis title in Czech: Vyuziti laseru pri testovani polovodicovych detektoru
Thesis title in English: Laser Tests of Semiconductor Detectors
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Na tematu je mozne se podilet pri:
- praktickych pracich spojenych s budovanim experimentalniho pracoviste
- teoretickych pracich umoznujicich presnejsi pochopeni chovani detektoru
- modelovani, simulace a interpretace vysledku mereni realnych detektoru
- programovani utilit pro automatizaci mereni na standardnich rozhranich (GPIB, NXIVXI, ROOT, MSVC++, dll knihovny)

Vypracovani musi obsahovat teoreticky popis prace a vysledku, srovnani s existujicim stavem.
Vypracovani v anglictine je vitano.
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Zakladni seznameni se s principy detekce castic vysokych energii
2)Seznameni se s konstrukci a funkci stripovych kremikovych detektoru
3)Osvojeni metod vycitani mnohokanalovych detektoru a jejich testovani
4)Specifika pri testovani modulu pomoci laseru
5)Prakticka vystavba experimentalniho pracoviste na UCJF MFF UK
6)Simulace chovani castic, fotonu a elektron/dira paru v silikonu, v elektrickem a magnetickem poli a stripove nebo pixelove detekcni strukture
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html