Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Testovani polovodicovych detektoru pomoci svazku nabitych castic
Thesis title in Czech: Testovani polovodicovych detektoru pomoci svazku nabitych
castic
Thesis title in English: Testing Semiconductor Detectors Using Beam of Charged Particles
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Na tematu je mozne se podilet pri:
- praktickych pracich spojenych s merenim na testovacich svazcich
- modelovani, simulace a interpretace vysledku mereni
- programovani utilit pro nabirani dat

Pracovni jazyk v kooperaci je anglictina
Vypracovani musi obsahovat teoreticky popis prace a vysledku, srovnani s existujicim stavem.
Vypracovani v anglictine je vitano.
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Zakladni seznameni se s principy detekce castic vysokych energii
2)Seznameni se s konstrukci a funkci stripovych kremikovych detektoru
3)Osvojeni metod vycitani mnohokanalovych detektoru a jejich testovani
4)Metody alignmentu (srovnani detektoru) a hledani pruseciku
5)Urceni vlastnosti detektoru z testovacich svazku nabitych castic
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html