Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Rozbor mechaniky piána
Thesis title in Czech: Rozbor mechaniky piána
Thesis title in English: Piano mechanics analysis
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Author:
Guidelines
Ve spolupráci s firmou PETROF navrhnout a realizovat měření průběhu pohybu klávesy a tím vyvolaného pohybu kladívka ve vhodné piánové mechanice (pianino, vídeňská nebo anglická mechanika křídla). Měření musí být dostatečně jemné a přesné, aby reprodukovatelně vystihlo skutečný úhoz pianisty na klávesu při různých klavírních technikách. Předmětem práce je výchradně tzv. mechanika, tedy nikoli obecný výzkum akustických vlastností piána co se týče strun a ostatních součástí piána (ozvučná deska apod.).
References
Antonín Modr: Hudební nástroje
Josef Prach: Stavba klavírů a pianin a její problematika
Firemní literatura a materiály firmy PETROF
Preliminary scope of work
Zmapování pohybu klávesy a kladívka piána při hře.
Preliminary scope of work in English
Mapping of the movement of the key and the hammer while playing piano.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html