Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace automobilového provozu
Thesis title in Czech: Simulace automobilového provozu
Thesis title in English: Simulation of automobile traffic
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2007
Date of assignment: 09.11.2007
Guidelines
Práce se bude skládat ze dvou částí: editoru dopravní sítě a simulátoru automobilového provozu.
Editor dopravní sítě slouží k vytváření a editaci sítě silnic a křižovatek, jejichž součástí je i dopravní značení (dále jen silniční síť). Tato silniční síť bude tvořit jeden ze vstupů do druhé části simulátoru.
Simulátor automobilového provozu bude simulovat pohyb automobilů po silniční síti. Pohyb se bude řídit podle zjednodušených pravidel silničního provozu a omezenou možností manévrování automobilů. Bude umožňovat přidávaní a odebírání automobilů, editaci trasy automobilů, sledování konkrétního automobilu či úseku silniční sítě. Bude možné uložení a nahrání aktuálního stavu simulace (nebude možné postoupit do minulosti či budoucnosti).
References
Josef Pelikán: http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca/
M. Chaabuni, S.M. Chung : The point ranged tree: New data structure for indexing intervals
Introduction to computer simulation methods: http://ariadne.mse.uiuc.edu/498/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html