Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Rozptyl světla na povrchu planetek - porovnání různých modelů
Thesis title in Czech: Rozptyl světla na povrchu planetek - porovnání různých modelů
Thesis title in English: Light scattering on asteroid surfaces - comparison of different models
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Author:
Guidelines
Práce by měla obsahovat tyto části:
- teorie rozptylu světla na povrchu planetek, přehled jednotlivých modelů
- vytvoření umělých světelných křivek pro planetku daného tvaru a různé fotometrické modely
- porovnání těchto křivek navzájem, diskuse výsledků

Bylo by vhodné názorně porovnat osvětlení tělesa pro různé modely (např. v prostředí MATLAB).

Zájemce o tuto bakalářskou práci by měl mít základní znalosti jayzka C - bude používat a mírně upravovat program na výpočet světelných křivek napsaný právě v tomto jazyce.
References
Bowell et al. (1989), Application of photometric models to asteroids, in Asteroids II, editors Binzel, Gehrels, and Matthews, University of Arizona Press, Tucson, p. 524-556.

Lumme and Bowell (1981), Radiative transfer in the surfaces of atmosphereless bodies. I -Theory, AJ 86, 1694-1721

Hapke (2002), Bidirectional reflectance spectroscopy 5. The coherent backscatter opposition effect and anisotropic scattering, Icarus 157, 523-534.

a další dle doporučení vedoucího práce
Preliminary scope of work
Při výzkumu planetek naší Sluneční soustavy se pro popis rozptylu slunečního záření na povrchu
těles používá různých více či méně sofistikovaných modelů (geometrický, Lommelův-Seeligerův, Hapkeho,...).
Cílem práce bude přehledné shrnutí všech používaných modelů, ukázky osvětlení několika typických těles za použití těchto modelů a následná diskuse výsledků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html