Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Topologické vlastnosti prostorů měr
Thesis title in Czech: Topologické vlastnosti prostorů měr
Thesis title in English: Topological properties of spaces of measures
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Author:
Preliminary scope of work
Jde o studium topologických prostorů borelovských měr na topologických prostorech - např. sigma-aditivních pravděpodobností, znaménkových Radonových měr aj. Téma je na rozhraní deskriptivní topologie, teorie míry a teorie množin.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html