Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
VŠ laboratorní úlohy z elektřiny a magnetismu
Thesis title in Czech: VŠ laboratorní úlohy z elektřiny a magnetismu
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Author:
Guidelines
Cílem diplomová práce bude vytvořit soubor vysokoškolských laboratorních úloh pro praktikum z elektřiny a magnetismu, který by splňoval představy studentů a učitelů. Zkusíme postavit moderní úlohy s moderní technikou, s podporou počítačů, řídících systémů aj. Cílem nebude fyzicky sestavit takové praktikum, na to nejsou prostory ani finance, cílem bude sestavit soubor moderně pojatých úloh v textové, či WWW podobě včetně metodiky měření a zpracování, včetně organizačního zabezpečení chodu praktika aj.
Ještě před sestavením souboru úloh bude třeba získat poznatky z podobných praktik na jiných školách, shromáždit literaturu k praktiku z jiných škol a sestavit přehledy úloh aj.
Důležitým výstupem bude i návrh organizačního řešení, např. úlohy přístupné na internetu, tvorba textové části laboratorní úlohy, metodika zpracování výsledků a chyb (např. návrh vhodného software).
Dvě až tři úlohy se pokusíme sestavit celé, další úlohy je možné postavit jako vzdálené - budou přístupné po internetu pouhým prohlížečem a zpracování bude stejné jako na lokálních úlohách.
References
osobně dle doporučení vedoucího
Preliminary scope of work
Cílem diplomová práce bude vytvořit soubor vysokoškolských laboratorních úloh pro praktikum z elektřiny a magnetismu. Asi jste jako posluchači prošli naším základním praktikem. Jistě máte na toto praktikum osobní vzpomínky. Zkusíme sestavit soubor úloh, který by splňoval představy studentů a učitelů. Zkusíme postavit moderní úlohy s moderní technikou, s podporou počítačů, řídících systémů aj. Cílem nebude fyzicky sestavit takové praktikum, na to nejsou prostory ani finance, cílem bude sestavit soubor moderně pojatých úloh v textové, či WWW podobě včetně metodiky měření a zpracování, včetně organizačního zabezpečení chodu praktika aj.
Ještě před sestavením souboru úloh bude třeba získat poznatky z podobných praktik na jiných školách, shromáždit literaturu k praktiku z jiných škol a sestavit přehledy úloh aj.
Důležitým výstupem bude i návrh organizačního řešení, např. úlohy přístupné na internetu, tvorba textové části laboratorní úlohy, metodika zpracování výsledků a chyb (např. návrh vhodného software).
Dvě až tři úlohy se pokusíme sestavit celé, další úlohy je možné postavit jako vzdálené - budou přístupné po internetu pouhým prohlížečem a zpracování bude stejné jako na lokálních úlohách. K úlohám můžeme postavit live videokamery, k úlohám může být připojena fotodokumentace přístrojů a pomůcek, videosekvence, k praktiku je možné spustit konferenci, chat, videokonferenci aj. Zkusme vytvořit praktikum 3. tisíciletí, třeba vše zůstane jenom jako vize, ale budou zde náměty, zamyšlení aj. nad současnou experimentální činností studentů VŠ.
Jedná se o atraktivní a progresivní diplomovou práci. Očekáváni jsou pouze studenti bystří a pracovití.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html