Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Videokonference ve škole, Videokonference ze vzdálených laboratoří, adt. (Pozn.: Může se jednat i o více dipl. prací)
Thesis title in Czech: Videokonference ve škole,
Videokonference ze vzdálených laboratoří, adt.
(Pozn.: Může se jednat i o více dipl. prací)
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Author:
Guidelines
Cílem diplomové práce bude zprovoznit některé videokonferenční aktivity (popsané v anotaci) na úrovni universit, středních i základních škol. V diplomové práci se budete chvíli rozhlížet co, kde, kdy a jak, pak si osaháte naši videokonferenční techniku, pak spustíte Váš "webinar", aj.
References
osobně při konzultaci s vedoucím
odkazy na WWW
Preliminary scope of work
Videokonference (je pro neznalce mutimediální propojení dvou i více počítačů obrazem a zvukem, ale i datovým tokem na síti IP, resp. ISDN) jsou horkou novinkou na celém světě. A Vy budete mít možnost s takovouto technologií pracovat osobně! Tento nový multimediální kanál zkusíte nasadit nejenom do klasických přednášek, ale i do on line laboratoří aj.
Pozor - máme k dispozici videokonferenční zařízení špičkové kvality - lze počítat s přenosem zvuku v kvalitě CD, přenos obrazu se kvalitou blíží TV. Přenos obrazu je na aktivní velkoplošná plátna, zvuk se line z Hi-Fi zvukových aparatur vybavených subwoofery. Videokonferenční zařízení máme dvě a další body, které nás mohou aktivně napojit budou na WEBu. Vyzkoušíme videokonferenční přednášku, seminář i workshop (nový pojem "webinar" - on line workshop na WEBu), školení, marketing, reklamu, soutěže a další aktivity. Na pracovišti jsou vyřešeny on line vzdálené experimenty, vaším úkolem může být začlenění této laboratoře do videokonferenčního přenosu (ve dne živé praktikum, v noci remote laboratory).
Videokonference jsou i na zahraničních universitách, vaším úkolem bude navázat spolupráce. Živý kontakt se zahraničními studenty bude jistě magnetem pro obě strany. Hledají se studenti, kteří rádi pracují s lidmi.
Videokonference umožňují kvalitní "streeming" do databázových videozáznamů. Možnost založení databáze záznamů "video on demand".
Závěr: cílem diplomové práce bude zprovoznit některé z výše naznačených videokonferenčních aktivit na úrovni universit, středních i základních škol. V diplomové práci se budete chvíli rozhlížet co, kde, kdy a jak, pak si osaháte naši videokonferenční techniku, pak spustíte Váš "webinar", okamžitě se stáváte mediálně známou WEB SuperStar, "guru" na poli videokonferencí a režisérem nové School Reality Show!
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html