Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Systém chovu králíků
Thesis title in Czech: Systém chovu králíků
Thesis title in English: System for rabbits breeders
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.12.2006
Date of assignment: 01.12.2006
Date and time of defence: 09.09.2008 00:00
Date of proceeded defence: 09.09.2008
Reviewers: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce je vytvořit systém na správu chovu králíků, jež bude umožňovat chovateli vést své chovy. Aplikace bude nabízet správu evidence chovu a tisk rodokmenů. Systém bude také nabízek chovateli přístup přes internet k centrální databázi klubu, kde budou moci chovatelé publikovat své informace. Jednotlivé kluby bude zastřešovat svaz pomocí webové aplikace.
References
[1] Microsoft: Microsoft developer network, http://msdn.microsoft.com
[2] Turtschi A. and composite authors: C# .NET Web developers guide, Syngress publishing, USA, 2002
[3] Price J. : C# - programování databází, Grada, Praha, 2005
[4] Oracle: Oracle database online documentation: http://www.oracle.com/technology/documentation
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html