Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Webové rozhraní pro vedení softwarových projektů s důrazem na správu lidských zdrojů
Thesis title in Czech: Webové rozhraní pro vedení softwarových projektů s důrazem
na správu lidských zdrojů
Thesis title in English: Web-based interface for software project management
with emphasis to manpower administration
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2006
Date of assignment: 14.11.2006
Date and time of defence: 09.09.2008 00:00
Date of proceeded defence: 09.09.2008
Reviewers: RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Předmětem bakalářské práce je vytvořit program pro správu softwarových projektů s jednoduchým SVN rozhranním, fórem a wiki systémem. Program by měl navíc poskytovat prostředky pro výměnu pracovních sil a tím umožnit snadný outsourcing lidských zdrojů. Aplikace bude mít webové rozhranní.
References
[1] PHP manual, http://www.php.net/manual/en/
[2] Collins-Sussman, B., Fitzpatrick, B., W., Pilato, C., M.: Version Control with Subversion, http://svnbook.red-bean.com/
[3] php.MVC, http://www.phpmvc.net/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html