Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Hra nad mapou s volitelnými pravidly
Thesis title in Czech: Hra nad mapou s volitelnými pravidly
Thesis title in English: A Map Game with User-definable Rules
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2006
Date of assignment: 14.11.2006
Guidelines
Cílem práce je vytvořit počítačovou hru nad mapou s figurkami, které se na ní pohybují a svým umístěním a pohybem proti sobě bojují (podobně jako některé deskové hry odehrávající se nad mapou složenou z nepravidelných herních políček). Pravidla hry si bude moci uživatel nadefinovat sám podle připravených voleb a jejich kombinací. Hra bude umožňovat dělit na různé druhy figurky (armády, loďsta, letadla, apod.) i políčka (pevnina, moře, pobřeží, apod.) a podle toho volit pravidla hry. Vzhled mapy se bude měnit podle toho, jakou část území ovládá který hráč.
Součástí práce budou připravené ukázkové mapy, z nich si bude moci hráč vybírat, upravovat je a tvořit nové. Hru budou moci hrát dva hráči proti sobě, nebo hráč proti počítači, kterému může hráč určit strategii.
References
John Sharp: Microsoft Visual C# 2005
Tom Miler: Programujeme 3D hry v jazyce C#
Miloš Zapletal: Velká kniha deskových her
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html