Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Nelineární optické jevy v dielektrických krystalech
Thesis title in Czech: Nelineární optické jevy v dielektrických krystalech
Thesis title in English: Nonlinear optical phenomena in dielectric crystals
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2006
Date of assignment: 10.11.2006
Date of submission of printed version:30.06.2007
Guidelines
Projekt je koncipován na celý školní rok 2006/7. Jeho cílem je seznámit se s nelineárně optickými jevy v dielektrických krystalech. Konkrétně půjde o experimentální studium generace harmonických frekvencí pikosekundového neodymového laseru v různě vyřezaných krystalech KDP. Výsledkem projektu bude krátká písemná zpáva shrnující parametry (tj. zejména účinnost generace) v jednotlivých krystalech.

Konzultantkou projektu bude Mgr. Jana Preclíková (postgraduální studentka KCHFO).
References
R. W. Boyd: Nonlinear Optics, Academic Press, San Diego, 1992
B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky, čes. překlad Matfyzpress 1991.
Preliminary scope of work
Nelineární optické jevy se využívají k ladění vlnové délky laserů. Projekt je zaměřen na generaci harmonických frekvencí pikosekundového neodymového laseru v krystalech KDP.
Preliminary scope of work in English
Nonlinear optical phenomena are used for tuning the laser wavelength. The project is focused on generation of frequency harmonics of picosecond neodymium laser in KDP crystals.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html