Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Nástroj pro kontrolu systémových volání pro Windows
Thesis title in Czech: Nástroj pro kontrolu systémových volání pro Windows
Thesis title in English: A tool for checking systems calls on Windows
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2006
Date of assignment: 13.11.2006
Date and time of defence: 26.06.2007 00:00
Date of proceeded defence: 26.06.2007
Reviewers: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Sledování použitých systémových volání běžících programů je užitečnou pomůckou administrátora systému.
Cílem práce je vytvořit nástroj, který zachycuje systémová volání a dovoluje jejich další zpracování na uživatelské úrovni včetně možnosti modifikace chování aplikace pomocí kontroly volání. Očekává se kompatibilita s novějšími OS firmy Microsoft.
References
Mark E. Russinovich, David A. Solomon: Microsoft Windows Internals, Fourth Edition: Microsoft Windows Server(TM) 2003, Windows XP, and Windows 2000
Gary Nebbett: Windows NT/2000 Native API Reference
Greg Hoglund, Jamie Butler: Rootkits: Subverting the Windows Kernel
Walter Oney: Programming the Microsoft Windows Driver Model, Second Edition
Art Baker, Jerry Lozano: The Windows 2000 Device Driver Book: A Guide for Programmers (2nd Edition)
Preliminary scope of work in English
Tracking of system calls for running programs is a useful tool for system administrators.
The goal of the thesis is an implementation of a tool capable of tracking system calls, allowing further elaboration on the user level including the possibility of changing application behavior. Compatibility with newer Microsoft operating systems is expected.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html