Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modelování speciálních materiálů s tvarovou pamětí.
Thesis title in Czech: Modelování speciálních materiálů s tvarovou pamětí.
Thesis title in English: Models of specific shape-memory materials
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2006
Date of assignment: 14.11.2006
Date and time of defence: 08.09.2008 00:00
Date of electronic submission:08.09.2008
Date of proceeded defence: 08.09.2008
Opponents: prof. doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Ing. Michal Landa, CSc.
prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
Guidelines
Tématem je počítačová simulace rhomboedricke fáze (tzv. R-fáze) v paměťové slitině NiTi, její hysterezní odpověď na proměné mechanické zatěžovaní v isotermickém případě, a případně fázová transformace mezi austenitem a R-fází, a její po rovnání s dostupnými experimenty v literatuře pro monokrystaly NiTi. Předpokládá se aktivní spolupráce s odborníky z FzÚ, ÚT, a ÚTIA AV ČR, a případně příslušná modifikace dostupného programového vybavení vyvíjeného v ÚTIA AV ČR. Eventuální aplikace na jiné transformace (např.kubická vs. tetragonální
či orthorombická nebo i monoklinická) je případně též možná, zvláště pokud by se objevily nepřekonatelné
výpočetní obtíže.
References
Bhattacharya, K.: Microstructure of martensite. Why it forms and how it gives rise to the shape-memory effect. Oxford Univ.~Press, New York, 2003.

Pitteri, M., Zanzotto, G.: Continuum Models for Phase Transitions and Twinning in Crystals. Chapman & Hall, Boca Raton, 2003.

Dále vybrané časopisecké práce, např.

Ball, J.M., James, R.D.: Fine phase mixtures as minimizers of energy. Archive Rat. Mech. Anal. 100 (1988), 13--52.

M.Kružík, A.Mielke, T.Roubíček: Modelling of microstructure and its evolution in shape-memory-alloy single-crystals, in particular in CuAlNi. Meccanica 40 (2005), 389-418.

Otsuka, K., Ren, X: Physical metallurgy of Ni-Ti-based shape memory alloys. Progress in Mater. Sci. 50 (2005), 511-678.

Preliminary scope of work
Viz zásady pro vypracování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html