Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Sémantická anotace dat z webovských zdrojů
Thesis title in Czech: Sémantická anotace dat z webovských zdrojů
Thesis title in English: Semantic annotation of data from web resources
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2006
Date of assignment: 30.10.2006
Date and time of defence: 18.09.2007 00:00
Date of proceeded defence: 18.09.2007
Reviewers: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce má za cíl zmapovat oblast sémantické anotace dat. Průzkum se bude týkat používaných metod a jejich efektivity a obecnosti, vzorových dat a software (ať komerčního nebo veřejně přístupného). Součástí výzkumu bude i ryze praktické seznámení s lingvistickými metodami, speciálně s wordnetem.
V praktické části se řešitel pokusí o anotaci v určené doméně. Využije metody prozkoumané v teoretické části, které bude moci upravit podle zvolené domény.
Tema je z dynamicky se vyvíjejíci domény a předpokládá kontinuální kontakt (zadání diplomové práce se bude průběžně upřesňovat). Nedílnou součástí práce je sběr dat, implementace v definovaném prostředí a experiment.
References
Bude upřesňováno

The Lixto Project: Exploring New Frontiers of Web Data Extraction,
Julien Carme, Michal Ceresna, Oliver Frolich, Georg Gottlob, Tamir
Hassan, Marcus Herzog, Wolfgang Holzinger, and Bernhard Krupl

Semantic Annotation, Indexing, and Retrieval
2nd International Semantic Web Conference (ISWC2003), 20-23 October 2003, Florida, USA. LNAI Vol. 2870, pp. 484-499, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003.

From Manual to Semi-automatic Semantic Annotation: About Ontology-based Text Annotation Tools (2000)
M. Erdmann, A. Maedche, H.-P. Schnurr, S. Staab

Survey of Semantic Annotation Platforms,
Lawrence Reeve, Hyoil Han
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html