Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Cvičebnice dotazů nad Pražským závislostním korpusem
Thesis title in Czech: Cvičebnice dotazů nad Pražským závislostním korpusem
Thesis title in English: Exercise book for querying the Prague Dependency Treebank
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Author:
References
1. Manuály k anotaci jednotlivých rovin PDT 2.0,
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/pdt-guide/en/html/ch05.html

2. Žabokrtský, Z., Pajas, P.: btred/ntred tutorial,
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/tools/tred/bn-tutorial.html
Preliminary scope of work
Pražský závislostní korpus (Prague Dependency Treebank, PDT) je
elektronický soubor českých textů obohacený o bohatou, ručně značkovanou
morfologickou, syntaktickou i sémantickou informaci. Cílem práce
je vytvořit výukový materiál, který začínajícím uživatelům
PDT umožní postupné seznámení s tím, jaké lingvisticky relevantní
jevy lze v PDT vyhledávat. Součástí práce budou vzorové implementace
dotazů v programovacím jazyku Perl v prostředí btred/ntred.
Preliminary scope of work in English
The Prague Dependency Treebank (PDT) is an electronic collection of Czech
texts enriched with rich, manually tagged morphological, syntactic, and semantic information.
The goal of the work is to create a teaching material which should allow
new PDT users to gradually learn what kind of linguistically relevant queries
can be formulated for the PDT data and how to implement them.
The work should include sample implementation
of the queries in programming language Perl and btred/ntred environment.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html