Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Distribuovaný systém pro ověřování vlastností přirozených čísel
Thesis title in Czech: Distribuovaný systém pro ověřování vlastností přirozených
čísel
Thesis title in English: Distributed Sytem for Verification of Properties of Natural Numbers
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.11.2006
Date of assignment: 20.11.2006
Date and time of defence: 26.06.2007 00:00
Date of electronic submission:26.06.2007
Date of proceeded defence: 26.06.2007
Opponents: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Operační systém: Linux
Jazyk: PHP, C, MySQL (nebo podobné jazyky, dle potřeby)
References
W. Jason Gilmore: Velká kniha PHP 5 a MySQL
Rastislav Škultéty: JavaScript - Programujeme internetové aplikace
Preliminary scope of work
Vytvoření ditribuovaného systému pro ověřování vlastností přirozených čísel. Server bude komunikovat s klienty pomocí http protokolu. Výpočet bude prováděn klienty, server bude distribuovat práci (čísla) a sbírat výsledky (vlastnosti daných čísel). Zadáním jednoho výpočtu bude vždy jedno přirozené číslo, výsledkem rovněž. Distribuce výpočtu bude využita pro ověření dané vlastnosti pro více přirozených čísel. Konkrétní výpočet (úlohu) bude do systému možno modulárně vložit.
Součástí práce budou dva příklady modulů. První modul bude velmi jednoduchý a bude sloužit jako vzor pro vytváření modulů. Druhý modul bude vyhledávat prvočísla - server bude distribuovat (potenciálně velká) čísla, klient bude ověřovat, zda dané číslo je prvočíslo.
Preliminary scope of work in English
Development of a distributed system for verification of properties of natural numbers. The server and clients will communicate via http protocol. The clients will perform the computation, the server will distribute the work (numbers) and gather results (properties of the given numbers). The input of one computation will always be one natural number, as well as the result (output). The distribution will be used for verification of a given property for several natural numbers. Particular jobs will be added to the system as plug-ins.
Two examples of plug-ins will be a part of the work. The first one will be very simple and will show how to create plug-ins. The second example will search for prime numbers - the server will distribute (possibly big) numbers, the client will verify whether a given number is a prime number.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html