Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
Thesis title in Czech: Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
Thesis title in English: Radio waves propagating in the solar system
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2006
Date of assignment: 09.11.2006
Date and time of defence: 18.09.2007 00:00
Date of proceeded defence: 18.09.2007
Reviewers: Mgr. Kateřina Andreeová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu S-burstů a radiových vln ve slunečním větru

2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat se zaměřeném na jemnou strukturu vlnových forem a "ray tracing". Na základě studia literatuty návrh úprav dostupného programového vybavení (programy read_wfr a trace).

3) Zpracování a interpretace měření S-burstů z příkladu dat radioteleskopu na observatoři Lustbühel u Grazu.

4) Návrh analýzy měření radiových vln ve slunečním větru pomocí přístrojů S/Waves na družicích projektu STEREO.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je studium radiových vln z pozemních pozorování z radioteleskopu na observatři Lustbühel u Grazu (Rakousko), příprava zpracování měření radiových vln na družicích projektu STEREO.

Příkladem vln pozorovatelných pozemními radioteleskopy jsou S-bursty - sporadické rádiové emise pocházející z magnetosféry Jupitera. Jedná se o nejsilnější planetární rádiové emise ve Sluneční soustavě. Pozorovaní radiových vln pomocí přístrojů S/Waves na družicích STEREO bude především zaměřeno na emise vznikající ve slunečním větru.

Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Preliminary scope of work in English
Observations of radio waves propagating in the solar system will be analyzed. Ground based measurements of Jovian S-bursts will be used to investigate their fine structure. Analysis methods for the STEREO project will be designed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html