Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
Thesis title in Czech: Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
Thesis title in English: Electromagnetic wave phenomena generated in connection with thunderstorm activity
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2006
Date of assignment: 09.11.2006
Date and time of defence: 18.09.2007 00:00
Date of proceeded defence: 18.09.2007
Reviewers: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů (program PRASSADCO).
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.

References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je studium šíření vln v ionosférickém plazmatu se zaměřením na naší účast na přípravě projektu družice TARANIS zajišťovaném francouzskou kosmickou agenturou CNES. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice. Metoda bude sloužit jak k detekci signálů emitovaných přímo z bleskových výbojů, tak i k detekci signálů pocházejících z nedávno objevených krátkých intenzivních výbojů do ionosféry.

Tyto jevy, na něž je projekt TARANIS přímo zaměřen, jsou spojené s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty nazývanými poeticky "sprites", "elves" a "blue jets". Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.
Preliminary scope of work in English
Propagation of waves in the ionospheric plasma will be studied in connection with the preparation of the IME-HF wave analyzer for the TARANIS project. This project wiil be aimed at measurements of transient events connected to thunderstorm activity (sprites, elves).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html