Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj polovodičových stripových detektorů používaných ve fyzice vysokých energií
Thesis title in Czech: Vývoj polovodičových stripových detektorů
používaných ve fyzice vysokých energií
Thesis title in English: Development of semiconductor strip detectors for high energy physics
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
Polohově citlivé pixelové a stripové polovodičové detektory jsou součástí každého detekčního komplexu pro fyziku vysokých energií (ATLAS na LHC, ILC)
Laboratoř van de Graaffova urychlovače jdlouhodobě působí v této oblasti. V laboratoři byly vyvinuty některé speciální testovací metody (beta zářič, laser) i způsoby simulace procesů v detektorech.
Cílem práce je podílet se na vývoji neových detekčních metod, a to pomocí simulací jejich odezvy na vysokoenergetické částice, měření se zářiči, laserem i na svazcích urychlovačů v DESY a CERNu.
Charakter práce:
Experimentální, programovací
Osnova:
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Provádění testů
5)Simulace odezvy detektoru na záření
References
WWW: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/uk/VDG/atlasid_en.html
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/diploma_theses/reznicek_dipl.pdf
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/diploma_theses/broklova_dipl.pdf
Preliminary scope of work
Polohově citlivé pixelové a stripové polovodičové detektory jsou součástí každého detekčního komplexu pro fyziku vysokých energií (ATLAS na LHC, ILC)
Laboratoř van de Graaffova urychlovače jdlouhodobě působí v této oblasti. V laboratoři byly vyvinuty některé speciální testovací metody (beta zářič, laser) i způsoby simulace procesů v detektorech.
Cílem práce je podílet se na vývoji neových detekčních metod, a to pomocí simulací jejich odezvy na vysokoenergetické částice, měření se zářiči, laserem i na svazcích urychlovačů v DESY a CERNu.
Charakter práce:
Experimentální, programovací
Osnova:
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Provádění testů
5)Simulace odezvy detektoru na záření

Použité metody a technika
CERNské programy (ROOT, Athena)
provádění měření i analýzy na PC (Win, linux)
moderní měřicí a testovací aparatura, čisté prostory, přesná elektronika
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html