Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mikrostrukturních změn ve slitinách AlMg
Thesis title in Czech: Studium mikrostrukturních změn ve slitinách AlMg
Thesis title in English: Study of microstructure changes in AlMg alloys
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author:
Guidelines
Připravte vzorky slitin AlMg s různou koncentrací Mg.
Naučte se metodiku přípravy vzorků slitin AlMg pro optickou a transmisní elektronovou mikroskopii.
Studujte vliv Mg na mikrostrukturní změny ve slitinách AlMg pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie.
References
L.F. Mondolfo, Aluminium Alloys: Structure and Properties, Butterworths, 1976.
J.E. Hatch, Aluminium: Properties and Physical Metallurgy, ASM, Warrendale, 1984.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Kovové Materiály 42, (2004), 173.
Slámová M., Janeček M., Karlík M.: Al-Mg twin-roll continuously cast strips: Characterisation of as-cast and 1,0 mm gauge materials, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček M., Slámová M.: Microstructure evolution in cold rolled continuously cast Al-Mg alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2002.
Janeček, M., Cieslar, M.: Study of precipitation and microstructure evolution in AlMg and AlMgSi alloys, Research report, EUREKA - E! 2530 CONTCASTALTRANS, Praha 2003.
Preliminary scope of work
Hliníkové slitiny jsou v poslední době stále více používány jako konstrukční materiál v automobilovém průmyslu (osobní a nákladová doprava). Důvodem je fakt, že použitím hliníku lze docílit značné snížení hmotnosti dopravních prostředků a tím i značné úspory paliva. Studie ukazují, že největší efekt má náhrada dosud používaných ocelových plechů lehčími a korozně odolnějšími hliníkovými plechy.
Slitina AlMg3 je jeden z nejrozšířenějších materiálů používaných pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. Mikrostrukturní změny probíhající v těchto slitinách jsou výrazným způsobem ovlivněny obsahem příměsí, zejména hořčíku. Pochopení jeho vlivu na procesy odpevnění a precipitace může značně rozšířit možný rozsah jejich praktického využití v automobilovém průmyslu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html