Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Slévání rozdílných verzí textových souborů
Thesis title in Czech: Slévání rozdílných verzí textových souborů
Thesis title in English: Merging of Different Text File Versions
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.11.2005
Date of assignment: 11.11.2005
Date and time of defence: 18.09.2006 00:00
Date of electronic submission:18.09.2006
Date of submission of printed version:18.09.2006
Date of proceeded defence: 18.09.2006
Reviewers: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce se vytvořit program pro porovnávání a slévání několika verzí adresářového stromu. Hlavní částí bude porovnání a slévaní jednotlivých souborů, které byly detekovány jako rozdílné v různých verzích. Program bude podporovat zobrazení rozdílů v textových souborech a jejich zvýraznění pomocí barevného označení a grafických svorek. Program by měl být navržen tak, aby byl v budoucnu dobře rozšiřitelný, zvláště o možnost porovnávat i jiné typy souborů.
References
1) WinDiff: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tools/tools/windiff.asp
2) Jeff Prosise: Programming Windows With MFC, Microsoft Press 1999
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html