Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metapost Editor
Thesis title in Czech: Metapost Editor
Thesis title in English: Metapost Editor
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je naimplementovat software, který poskytne dva způsoby editace zdrojových souborů jazyka MetaPost. Jednak standardní editací zdrojového kódu, jednak kreslením ve výsledném obrázku. Program bude psán v jazyce C++. Uživatelské rozhraní bude naimplementováno pomocí multiplatformového API wxWindows, tj. program bude funkční pod Linuxem a Windows.
References
MetaPost Manual (http://www.tug.org/tex-archive/graphics/metapost/mpman.pdf)
wxWindows manual (http://wxwindows.org/manuals/2.6.2/wx_contents.html)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html