Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Optické vlastnosti interkalovaných materiálů
Thesis title in thesis language (Slovak): Optické vlastnosti interkalovaných materiálů
Thesis title in Czech: Optické vlastnosti interkalovaných materiálů
Thesis title in English: Optical properties of intercalation materials
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2005
Date of assignment: 09.11.2005
Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
Date of proceeded defence: 27.06.2006
Reviewers: Mgr. Petra Nahálková
 
 
 
Guidelines
Kromě rešeršní části zaměřené na optické vlastnosti interkalovaných materiálů, zejména na jejich luminiscenci, se studentka seznámí podrobně s uspořádáním pro měření fotoluminiscence, změří luminiscenční spektra vybraných vzorků a výsledky zpracuje.
References
1. M. Ogawa, K. Kuroda: Photofunctions of intercalation compounds, Chem. Rev. 95, 399-438 (1995), vybrané části
2. A. Lerf, P. Čapková: Dye/inorganic nanocomposites, in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Ed. H. S. Nalwa, American Scientific Publishers 2004, vybrané části
3. W. Demtroder:Laser spectroscopy: Basic concepts and Instrumentation, Springer-Verlag, Berlin, 2003
Preliminary scope of work
Jedním z cílů výzkumu nanomateriálů je hledání nových supramolekulárních struktur speciálních vlastností, které by bylo možné využít například ve fotonice a optoelektronice (kvantové spínače, lasery). Jedním z perspektivních materiálů jsou kompositní materiály sestávající z organických molekul barviv zabudovaných do vrstevnatých anorganických látek, například jílů. Organické molekuly mohou vytvářet (samo) uspořádané vrstvy mezi jednotlivými vrstvami jílu (tzv. interkalace). Interkaláty, nové materiály, které jsou velmi levné, mají zajímavé optické vlastnosti. Na katedře (Prof. Čapková, Dr. Pospíšil) probíhá v rámci několika řešení grantů výzkum tohoto typu materiálů.
Navrhovaná práce bude zahrnovat rešeršní část zaměřenou na optické vlastnosti interkalátů a její součástí bude experimentální studium luminiscenčních a nelineárních optických vlastností.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html