Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Konvexní funkce a jejich zobecnění
Thesis title in Czech: Konvexní funkce a jejich zobecnění
Thesis title in English: Convex functions and their generalization
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2005
Date of assignment: 03.11.2005
Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
Date of electronic submission:27.06.2006
Date of submission of printed version:27.06.2006
Date of proceeded defence: 27.06.2006
Reviewers: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vyhledat a sepsat možná zobecnění konvexních funkcí, vysvětlit jejich význam pro optimalizaci a ilustrovat na příkladech.

References
Martos, Bela: Nonlinear Programming Theory and Methods.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html