Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Překladač jazyka BASIC do assembleru
Thesis title in Czech: Překladač jazyka BASIC do assembleru
Thesis title in English: Compiler from BASIC language to assembler
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2005
Date of assignment: 07.11.2005
Date and time of defence: 09.09.2008 00:00
Date of electronic submission:09.09.2008
Date of submission of printed version:09.09.2008
Date of proceeded defence: 09.09.2008
Reviewers: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je konstrukce překladače jazyka BASIC do assembleru. Překladač nebude závislý na použité platformě.
Zdrojový jazyk bude obsahovat téměř úplnou množinu vlastností známých i z jiných překladačů jazyka BASIC. Upřesenění podporovaných vlastností bude součástí práce.
Cílový kód bude generován pro platformu x86 v textovém formátu vhodném pro překlad překladačem assembleru NASM. Během generování kódu budou implementovány některé techniky optimalizace kódu.
References
Aho, Sethi, Ullman: Compilers - Principles, Techniques and Tools
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html