Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
TCP/IP síťový kontroler
Thesis title in Czech: TCP/IP síťový kontroler
Thesis title in English: TCP/IP network controller
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2005
Date of assignment: 07.11.2005
Date and time of defence: 26.06.2006 00:00
Date of electronic submission:26.06.2006
Date of submission of printed version:26.06.2006
Date of proceeded defence: 26.06.2006
Reviewers: RNDr. Ing. Jiří Peterka
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce je vytvoření modulární a konfigurovatelné TCP/IP knihovny v jazyce C pro RISCové procesory ATmega161 a AT90S8515 z rodiny AVR. Velký důraz bude kladen na co nejmenší velikost této knihovny, protože Flash paměť uvedených procesorů pojme pouze 16KB resp. 8KB kódu. Knihovna bude zahrnovat velmi omezené avšak funkční implementace protokolů Ethernet podle IEEE 802.3, IP verze 4, ARP, ICMP, TCP, UDP, TFTP, SMTP, HTTP, DHCP, DNS.
Součástí práce bude také několik jednoduchých aplikací demonstrujících používání TCP/IP knihovny a jednoduchá aplikace pro Windows sloužící ke konfiguraci knihovny.
References
L. Dostálek, A. Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 2002
R. Braden: Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, RFC 1122, říjen 1989
Atmel Corporation: AT90S8515 Datasheet, 2001, dostupné na www.atmel.com
Atmel Corporation: ATmega161 Datasheet, 2002, dostupné na www.atmel.com
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html