Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Závislostní analýza přirozeného jazyka pomocí zásobníkového automatu
Thesis title in Czech: Závislostní analýza přirozeného jazyka
pomocí zásobníkového automatu
Thesis title in English: Dependency analysis of natural language by pushdown automaton
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Author:
Guidelines
Použití zásobníkového automatu představuje jeden ze způsobů,
jak přistupovat k závislostní syntaktické analýze přirozeného jazyka.

Pomocí dat z trénovací části závislostního korpusu lze
analyzátor naučit, jaké akce má provádět v jaké situaci,
pomocí testovací množiny dat lze potom určit správnost
analýzy.

Práce by měla prozkoumat a zrekonstruovat dosud publikované
analyzátory využívající zásobníkový automat
a pokusit se zlepšit jejich výkon,
případně navrhnout vlastní způsob využití zásobníkového
analyzátoru pro závislostní analýzu přirozeného jazyka.

Mezi jiným by práce měla odpovědět na otázky,
zda se výkon analyzátoru popsaného v [3] zlepší čtením vět od konce
nebo zavedením vybraných slov, jak je popsáno v [2].

References
[1] Nivre, J. (2003) An Efficient Algorithm for Projective Dependency Parsing.
In Proceedings of the 8th International Workshop on Parsing Technologies (IWPT 03),
Nancy, France, 23-25 April 2003, pp. 149-160.
[2] Holan, T. (2004) Tvorba zavislostního syntaktického analyzátoru.
In Proceedings of MIS’2004, matfyzpress, Praha, 2004, pp. 16-26
[3] Nivre, J. and Nilsson, J. (2005) Pseudo-Projective Dependency Parsing.
In Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association
for Computational Linguistics (ACL), pp. 99-106.
[4] Hajič, J. 1998. Building a syntactically annotated corpus:
The Prague Dependency Treebank.
In Issues of Valency and Meaning, pages 106–132. Karolinum.
Preliminary scope of work
Cílem práce je prozkoumat a zlepšit stávající, případně navrhnout vlastní způsoby využití zásobníkového automatu pro závislostní analýzu přirozeného jazyka.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html