Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Mechanismy virtualizace běhu operačních systémů
Thesis title in Czech: Mechanismy virtualizace běhu operačních systémů
Thesis title in English: Mechanisms for operating system virtualization
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: Mgr. Martin Děcký, Ph.D. - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2005
Date of assignment: 01.11.2005
Date and time of defence: 11.09.2006 00:00
Date of proceeded defence: 11.09.2006
Reviewers: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
 
 
 
Guidelines
Přehled a taxonomie technologií, které se používají pro virtualizaci běhu operačních systémů (spouštění více operačních systémů nebo více oddělených kontextů operačního systému současně na jednom počítači), jejich porovnání co se týče rychlosti, bezpečnosti, determinismu, míry izolace, accountingu, podporovaných platforem, emulace hardwaru apod. Inherentní problémy virtualizace (závislost na platformě, SMP, virtuální hardware). Emulace, simulace, virtuální stroje, paravirtualizace, partitioning. Přehled běžně dostupných virtualizačních produktů (Bochs, QEMU, Simics, VMWare, Virtual PC, Virtual Server, OpenVZ, Denali, Mac on Linux, PearPC, Plex86, XEN, TRANGO, UML, Linux VServer, FreeBSD Jails, Solaris Zones) a jejich srovnání. Hardwarová podpora virtualizace (Power Hypervisor, V86, Vanderpool, Pacifica) a její využití.
Praktická demonstrace soft-partitioningu (rozdělení operačního systému na samostatné kontexty na úrovni kernelu) na kernelu SPARTAN.
References
[1] Intel Virtualization Technology Specification for the IA-32 Intel
Architecture
ftp://download.intel.com/technology/computing/vptech/C97063-002.pdf
[2] Intel Virtualization Technology for the Intel Itanium Architecture
ftp://download.intel.com/technology/computing/vptech/30594202.pdf
[3] John Scott Robin, Cynthia E. Irvine: Analysis of the Intel Pentium's
Ability to Support a Secure Virtual Machine Monitor
http://www.cs.nps.navy.mil/people/faculty/irvine/publications/
/2000/VMM-usenix00-0611.pdf
[4] Paul Barham, Boris Dragovic, Keir Fraser, Steven Hand, Tim Harris,
Alex Ho, Rolf Neugebauer, Ian Pratt, Andrew Warfield: Xen and the
Art of Virtualization
http://www.cl.cam.ac.uk/Research/SRG/netos/papers/2003-xensosp.pdf
[5] QEMU, a Fast and Portable Dynamic Translator
http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix05/
/tech/freenix/bellard.html
[6] An Introduction to Virtualization
http://www.kernelthread.com/publications/virtualization/
[7] Reiner Sailer, Trent Jaeger, Enriquillo Valdez, Ronald Perez, Stefan
Berger, John Linwood Griffin, Leendert van Doorn: Building a
MAC-based Security Architecture for the Xen Opensource Hypervisor
(IBM Research)
[8] Reiner Sailer, Enriquillo Valdez, Trent Jaeger, Ronald Perez,
Leendert van Doorn, John Linwood Griffin, Stefan Berger: Secure
Hypervisor Approach to Trusted Virtualized Systems
(IBM Research)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html