Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv záměny olova jinými netoxickými prvky na vlastnosti pájek pro elektroniku
Thesis title in Czech: Vliv záměny olova jinými netoxickými prvky
na vlastnosti pájek pro elektroniku
Thesis title in English: The influence of led exchange by other non-toxic elements on properties of solders for electronic
applications
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.02.2006
Date of assignment: 22.02.2006
Date and time of defence: 21.05.2007 00:00
Date of proceeded defence: 21.05.2007
Reviewers: prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Guidelines
Proveďte literární rešerši s cílem shromáždit informace o existujících pájkách bez olova a jejich vlastnostech, které souvisí s aplikacemi v elektronice.
U vybraných materiálů proveďte měření metodou diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) s cílem stanovit teploty, případně teplotní intervaly, přechodu z pevného do kapalného stavu a vyhodnoťte získané výsledky.
Strukturu vybraných materiálů studujte pomocí optické, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie.
References
[1] M. Abel, V. Cimburek, "Bezolovnaté pájení v legislativě a praxi", ABE.TECH, s.r.o. (2005).
[2] Bastlow E., Adv. Mat. & Proc., Dec. (2003) 26.
[3] Directive of EU "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE), Feb. (2003).
[4] Directive 2002/95/EC: "Restriction of the Use of Certain Hasardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (RoHS), Feb. (2003).
[5] Journal of Electronic Materials 31, 11 (2002).
[6] Journal of Electronic Materials 32, 12 (2003).
[7] Journal of Electronic Materials 33, 12 (2004).
[8] www.ipc.org
[9] www.pb-free.com
Preliminary scope of work
Je známo [1,2], že olovo je pro lidský organismus škodlivé. Nepříznivě ovlivňuje hematologický a nervový systém, má nepříznivé účinky na činnost ledvin a dalších orgánů. Evropská legislativa zakazuje, s platností od 7. července 2006, a to jen s několika málo výjimkami, používat v elektronických systémech pájky obsahující olovo [3,4]. To znamená, že zákaz použití Pb se týká většiny elektronických zařízení a přístrojů. Je tedy třeba najít vhodné slitiny, které nahradí dosud používané Sn-Pb pájky, a tyto slitiny studovat z hlediska jejích chování při pájení a při používání elektronických systémů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html