Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium tepelné stability jemnozrnných polykrystalů Cu a CuZr
Thesis title in Czech: Studium tepelné stability jemnozrnných polykrystalů Cu a
CuZr
Thesis title in English: Thermal stability of fine-grained Cu and CuZr polycrystals
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author:
Guidelines
Seznamte se s přípravou vzorků metodou ECAP.
Studujte vliv tepelného zpracování na stabilitu struktury polykrystalů Cu a CuZr připravených metodou ECAP.
Mikrostrukturní změny sledujte pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie.
Vývoj mechanických vlastností po tepelném zpracování studujte pomocí změn mikrostvrdosti
References
Investigations and applications of severe plastic deformation?. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer Academic Publishers, 2000.
R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, V. Alexandrov, Prog. Mater. Sci. 45 (2000), str. 103.
F.H. Dalla Torre, R. Lapovok, J. Sandlin, P.F. Thomson, C.H.J. Davies, E.V Pereloma: Acta Mater., 52, (2004), str. 4819.
O.V. Mishin, D. Juul Jensen, N. Hansen: Mat Sci. Eng., A342, (2003), str. 320.
C. Xu, M. Furukawa, Z. Horita, T.G. Langdon: Jour. of Alloys and Compounds, 378, 2004, str. 27.
M. Janeček, B. Hadzima, B., R.J. Hellmig, Y. Estrin: Kovové Materiály 43 (2005), str. 258.
Preliminary scope of work
Zjemnění mikrostruktury polykrystalického materiálu příznivě ovlivňuje jeho mechanické i další fyzikální vlastnosti. Jednou z metod přípravy těchto materiálů je tzv. metoda ECAP (Equal Channel Angular Pressing), při které je materiál protlačován formou se speciální geometrií umožňující vícenásobné průchody téhož vzorku. Výsledné vlastnosti materiálu závisí na stabilitě jemnozrnné struktury.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html