Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Metody pro nalezení nejlepší odpovědi s různými uživatelskými preferencemi
Thesis title in Czech: Metody pro nalezení nejlepší odpovědi s různými
uživatelskými preferencemi
Thesis title in English: Methods for finding best answer with different user preferences
Academic year of topic announcement: 2004/2005
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2005
Date of assignment: 16.11.2005
Date and time of defence: 11.09.2006 00:00
Date of proceeded defence: 11.09.2006
Reviewers: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Zadání práce vychází z potřeb sémantického web-u, konkrétně z potřeby formálního modelu ale i implementace vícekriteriálních dotazů nad distribuovanými heterogénními daty. Každý uživatel má vlastní preference pro jednotlivé atributy i pro jejich celkovou integraci. Úlohou je, najít nejlepší odpověď, případně k-nejlepších odpovědí (i v dynamické verzi, s použitím výsledků předešlých dotazů, vlastních i jiných uživatelů).
Vycházíme z předpokladu, že data jsou v RDF formátu s příslušným RDFS. Úlohou je rozšířit RDF model tak, aby byl vhodný pro použití vícehodnotové logiky a příslušně rozšířit W3C sémantiku a taky Datalog nad tímto modelem (viz RuleML). Speciélně je potřeba vydiskutovat vztah tohto modelu a relačních prístupů (které by měli být vnořitelné), popřípadě různých joinovacích algoritmů.
V experimentální časti je potřebné vygenerovat umělá testovací data (popřípadě pokusit se najít reálná na web-u) a navržené metody (nebo i některé heuristiky) implementovat (možná s použitím nebo rozšířením už existujících nástrojů).
References
Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu: Foundations of Databases. Addison-Wesley 1995
S. Krajči, R. Lencses, P. Vojtáš. A comparison of fuzzy and annotated logic programming. Fuzzy Sets and Systems, 144 (2004) 173-192
P. Vojtáš. Fuzzy logic programming. Fuzzy Sets and Systems. 124,3 (2001) 361-370
J. Pokorný, P. Vojtáš. A data model for flexible querying. In Proc. ADBIS'01, A. Caplinskas and J. Eder eds. Lecture Notes in Computer Science 2151, Springer Verlag, Berlin 2001, 280-293
http://www.openrdf.org
http://protege.stanford.edu
http://www.w3.org/TR/rdf-mt/
http://www.ruleml.org/
Technical report UI UPJS ?Algorithms for User Dependent Integration of Ranked Distributed Information?

Doporučuji absolvovat DBI021 - Kvantitativní datové modely...
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html