Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Měření účinných průřezů neutronů pomocí metody Time-of- Flight v laboratoři urychlovače VdG
Thesis title in Czech: Měření účinných průřezů neutronů pomocí metody Time-of-
Flight v laboratoři urychlovače VdG
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Preliminary scope of work
Jedním z ne zcela uspokojivě řešených problémů jaderné fyziky je popis nukleon-nukleonové (silné) interakce. V devadesátých letech došlo k významnému pokroku v této oblasti jak po teoretické, tak i experimentální stránce, takže popis dvounukleonové soustavy je poměrně dobrý. V případě soustavy tří nukleonů (3N) však je situace horší. V poslední době vzniklo několik teorií popisujících tyto soustavy přidáním 3N interakce. Problémem je však obtížná možnost prověření těchto modelů – existuje jen velmi málo experimentálních výsledků.
V letech 1993-1996 byla v laboratoři VdG urychlovače provedena měření spinově závislých účinných průřezů np rozptylu při energii 16 MeV. Jako další využití speciální aparatury a metodiky se realizuje měření stejné veličiny na deuteronovém terči. Modifikace celé aparatury je prakticky dokončena, nyní je nutno provést některá metodická měření a pak samotné měření účinnách průřezů.
Náplní projektu je provést některá dílčí měření a analýzu jejich výsledků
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html