Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
A model of incompressible ionized fluid mixtures in biological systems
Thesis title in Czech: Model nestlačitelných ionizovaných tekutých směsí
v biologických systémech
Thesis title in English: A model of incompressible ionized fluid mixtures in biological systems
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.01.2007
Date of assignment: 14.01.2007
Date and time of defence: 29.06.2007 00:00
Date of electronic submission:29.06.2007
Date of proceeded defence: 29.06.2007
Opponents: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cíl:
Seznámit se se zmíněným modelem (viz např. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roubicek/trstamm.pdf),
provést rešerši vybraných článků s biologickými aplikacemi na buněčné a sub-buněčné úrovni
(toto případně v konzultaci se spolupracovníky z této oblasti, či případně i samostatným
vyhledáním) se zaměřením na vyšetřování vlastností matic koeficientů mobility a difusivity, či případně se specifikováním chemických reakcí v konkrétních situacích nebo i okrajových
podmínek na buněčných membránách.
References
Giovangigli, V., Multicomponent Flow Modeling. Birkhauser, Boston, 1999.

Roubíček, T., Incompressible ionized fluid mixtures: a non-Newtonian approach.
IASME Trans. (WSEAS) 2 (2005), 1190--1197.

Roubíček, T.: Incompressible fluid mixtures of ionized
constituents. In: Trends in Applic. of Math. to Mechanics.}
(Eds.Y.Wang, K.Hutter), Shaker, Aachen, 2005, pp.429-440.

a jiné.
Preliminary scope of work
Viz zásady pro vypracování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html