Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Pády, nálezy, sbírky a analýzy meteoritů v českých zemích
Thesis title in Czech: Pády, nálezy, sbírky a analýzy meteoritů v českých zemích
Thesis title in English: Falls, findings, collections and analyses of meteorites in the Bohemian countries
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Author:
Guidelines
Sestavení seznamu historických pádů a nálezů meteoritů na našem území s využitím dostupné literatury. V novější době půjde zejména o aktivitu Národního muzea v Praze, o vytvoření jeho sbírek (prof. Karel Vrba) a o přehled moderních analýz meteoritů provedených v našich laboratořích či v laboratořích zahraničních ústavů za účasti našich vědeckých pracovníků.
Téma práce se hodí jak pro posluchače učitelství - některé kombinace s fyzikou, tak i pro studenty oboru astronomie a astrofyzika. U nich by první část kompilačního charakteru byla zahrnuta do úvodu práce a dále se předpokládá hlubší a podrobnější zpracování zejména části o moderních laboratorních analýzách meteoritů, případně účast na vyhodnocení dat některé analýzy (stanovení stáří meteoritu atd.).
References
Dodd R.T.: Meteorites, Cambridge Univ. Press 1985
Taylor S.R.: Solar system evolution, Cambridge University Press 2001
Skála R., Bukovanská M. - historické články a zprávy o analýzách meteoritů v Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Další odborná literatura zejména z časopisu Meteoritics and Planetary Science
Preliminary scope of work
Sestavení fundovaného přehledu o vývoji domácího výzkumu meteoritů včetně přehledu moderních analýz meteoritů, případně i účast na vyhodnocení dat některých moderních analýz.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html