Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
O jedné iterační metodě řešení problému vlastních hodnot
Thesis title in Czech: O jedné iterační metodě řešení problému vlastních hodnot
Thesis title in English: On an Iteration Method for Eigenvalue Problems
Academic year of topic announcement: 2004/2005
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc.
Author:
Guidelines
Před půldruhým rokem byla publikována iterační metoda, umožňující (za určitých okolností) nalézt obecné řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu. Na několika konkrétních příkladech bylo demonstrováno, že pomocí ní spočtené (nejnižší) vlastní hodnoty jednorozměrného hamiltoniánu jsou prakticky shodné s hodnotami obdrženými přímou numerickou integrací Shrödingerovy rovnice. Celá řada otázek souvisejících s využitím zmíněné metody pro řešení problému vlastních hodnot však stále zůstává otevřena. Bakalářská práce by měla přispět k osvětlení některých z nich tím, že vedle výpočtu vlastních hodnot se bude také věnovat tomu, do jaké míry je tato metoda schopna úspěšně aproximovat odpovídající vlastní funkce.
Konkrétní výpočty se soustředí (hlavně) na případ anharmonického oscilátoru a nevyžadují žádné hlubší znalosti z kvantové teorie.
References
H. Ciftci et al. 2003 J. Phys. A: Math. Gen. 36 11807
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html