Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Demonstrace základních vlastností šíření vln na datech umělých družic
Thesis title in Czech: Demonstrace základních vlastností šíření vln
na datech umělých družic
Thesis title in English: Basic properties of wave propagation demostrated using the data of scientific spacecraft
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.01.2006
Date of assignment: 12.01.2006
Date and time of defence: 17.09.2007 00:00
Date of proceeded defence: 17.09.2007
Reviewers: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury; sepsání přehledu literatury.

2) Vypracování postupu názorné demonstrace šíření vln v plazmatu:

a) vývoj názorných modelů šíření vln pro demonstraci základních obecných pojmů užívaných k popisu šíření vln, jako je grupová rychlost a fázová rychlost;

b) implementace metody pro složitější způsoby šíření elektromagnetických vln ve hvizdovém modu;

c) příprava výstupů modelu.

3) Použití dat umělých družic projektů DEMETER a Cluster pro ukázky šíření elektromagnetických vln ve hvizdovém modu.
References
D.G. Swanson: Plasma waves, IOP Bristol, 2003.

F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum Press, New York, 1984.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kevf/php/dipl-abs.php?id=561
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html