Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení
Thesis title in Czech: Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení
Thesis title in English: Mathematical modeling of strong ground motions for a selected earthquake
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Author:
Guidelines
Modelování silných pohybů půdy vyvolaných velkým zemětřesením je důležitý nástroj při studiu seismického ohrožení. Na katedře disponujeme sadou pokročilých nástrojů a matematicko-fyzikálních modelů, které byly již dříve úspěšně použity na modelování seismogramů pro různá zemětřesení. Cílem práce by bylo seznámit se s touto problematikou, na vybraném jevu provést parametrickou studii a nakonec ocenit ohrožení pro vybraný jev, resp. oblast. Vedle již proběhlého zemětřesení se práce může soustředit i na odhad ohrožení díky hypotetickému (možnému budoucímu) jevu, včetně magnituda 5 v západních Čechách.
References
Odborné časopisecké články dle doporučení školitele.
Preliminary scope of work
Modelování silných pohybů půdy vyvolaných velkým zemětřesením je důležitý nástroj při studiu seismického ohrožení. Na katedře disponujeme sadou pokročilých nástrojů a matematicko-fyzikálních modelů, které byly již dříve úspěšně použity na modelování seismogramů pro různá zemětřesení. Cílem práce by bylo seznámit se s touto problematikou, na vybraném jevu provést parametrickou studii a nakonec ocenit ohrožení pro vybraný jev, resp. oblast. Vedle již proběhlého zemětřesení se práce může soustředit i na odhad ohrožení díky hypotetickému (možnému budoucímu) jevu, včetně magnituda 5 v západních Čechách.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html