Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium buněčných mechanismů s využitím permeabilizovaných buněk
Thesis title in Czech: Studium buněčných mechanismů s využitím
permeabilizovaných buněk
Thesis title in English: The use of permeabilized cells in the cellular mechanisms study
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Preliminary scope of work
Cílem práce je vyhledat a přehledně shrnout publikované údaje o využití permeabilizovaných buněk a hrubých buněčných extraktů k experimentálnímu studiu polymerace aktinu a dynamiky aktinového cytoskeletu vůbec (zejména v kombinaci s pokročilými metodami fluorescenční a konfokální mikroskopie). Výstupem by měl být návrh postupu použitelného pro rostlinný materiál (klíčící pyl, popřípadě protoplasty pletivových buněk, buněčné kultury) a proveditelného v podmínkách našeho pracoviště. Praktická aplikace získaných poznatků se může stát součástí navazující diplomové práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html