Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Berryho křivost počítaná ab-initio metodou
Thesis title in Czech: Berryho křivost počítaná ab-initio metodou
Thesis title in English: Berry curvature calculated by ab-initio method
Key words: Berryho křivost|ab-initio výpočty elektronové struktury|topologický transport
English key words: Berry curvature|ab-initio description of electronic structure|topological transport
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Author: Bc. Milan Vrána - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.12.2023
Date of assignment: 13.12.2023
Confirmed by Study dept. on: 13.12.2023
Date and time of defence: 18.06.2024 09:00
Date of electronic submission:10.05.2024
Date of submission of printed version:10.05.2024
Date of proceeded defence: 18.06.2024
Opponents: Ing. Ondřej Stejskal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Berryho křivost popisuje transportní vlastnosti založené na topologickém transportu, např. jako anomální Hallův jev, polarizace, anomální Nerstův effekt, či příspěvek do orbitálního magnetického momentu [1,2]. Díky topologickému původu těchto jevů, tyto transporty jsou bezztrátové a tedy zajímavé pro mnohé technologické aplikace. Ačkoliv Berryho křivost je využívána k popisu těchto transportních mechanismů, detailní vektorový popis Berryho křivosti v reálných materiálech chybí.

Cílem této práce je
- vytvořit kód počítající Berryho křivost pro materiály, jejiž základní stav byl určen DFT výpočtem [3].
- pomocí tohoto kódu spočítat a analyzovat Berryho křivost ve ferromagnetickém materiálu (např. bcc Fe) a materiálu vykazující orbitální magnetický moment (AlPt).
References
[1] Barry Bradlyn, Mikel Iraola, Lecture Notes on Berry Phases and Topology, SciPost Phys. Lect. Notes 51 (2022)

[2] F. Aryasetiawan, K. Karlsson, Modern theory of orbital magnetic moment in solids,
Journal of Physics and Chemistry of Solids 128, 87 (2019)

[3] Ondřej Stejskal, Martin Veis, Jaroslav Hamrle , The flow of the Berry curvature vector field, Sci Rep 12, 97 (2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html