Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.
Thesis title in Czech: Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.
Thesis title in English: Monte Carlo simulation of the current responce in semiconductor detector.
Key words: Monte Carlo simulace|Generace náboje|Polovodičové detektory
English key words: Monte Carlo simulation|Charge generation|Semiconductor detectors
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.12.2023
Date of assignment: 19.12.2023
Confirmed by Study dept. on: 19.12.2023
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s principem generace náboje v polovodičových detektorech.
2. Seznámit se s principen Monte Carlo (MC) simulací.
3. Popsat proudovou odezvu v polovodičovém detektoru pomocí MC simulací.
4. Diskutovat získané výsledky.
References
1. Základy fotoniky 3, edit. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, matfyzpress, ISBN 80-85863-05-7
2. Semiconductor detectors, 1968, edit. G.Bertolini, A.Coche, North-Holland Publish. Company, Amsterdam
3. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley and Sons,Inc., ISBN 978-0-471-07338-3
4. Odborné články týkající se dané problematiky
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena na Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech RTG a gama záření. Cílem práce je diskutovat možnosti charakterizace transportu náboje v polovodičovém detektoru.
Preliminary scope of work in English
This work is focused on the Monte Carlo simulation of charge transport in gamma-ray and X-ray semiconductor detectors. The comparision of charge transport in different detectors will be the main goal of this work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html